Invatam limba spaniola de la zero!

Invatam limba spaniola de la zero! Diftongi si trifongi (diptongos у triptongos)

Ce sunt diftongii si trifongii?

Combinatia a doua vocale (puternica si slaba, slaba si puternica sau doua slabe), precum si combinatia a trei vocale (slabe, puternice, slabe), care sunt pronuntate ca o silaba cu un singur accent, se numesc diftonguri și trifonguri.

Sau… diftongul este o succesiune de doua sunete vocalice alaturate, articulate in aceeasi silaba, din care una este o vocala si cealalta este o semivocala. O succesiune de trei sunete vocalice in aceeasi silaba se numeste triftong

Intr-un diftong cu vocala -u, fiecare vocala se citeste, iar vocala puternica din aceasta combinatie este intotdeauna subliniata, iar vocala slaba -u este pronuntata pe scurt, de exemplu: Europa [e-uropa], auto [a-uto], bueno [b-ueno]. Combinatia este pronuntata ca o silaba: Eu-ropa, au-to, bue-no.

Deci:
combinatiile: ai, ei, oi, ia, ie, io

se pronunta: [ai] [ei] [oi] [ia] [ie] [io]

De exemplu:

dais [dais] voi dati
coméis [comeis] voi mancati
diablo [diablo] diavol
Diego [Diego] Diego
piojo [pyoho] paduchi

combinatiile: iai, iei, ioi; uai, uei, uoi

se pronunta: [iai] [iei] [ioi] [uai] [uei] [uoi]

De exemplu:

averiguáis [Aβeriguais] voi explorati
averigüéis [Aβerigueis] ca voi sa explorati
limpiáis [limpiais] voi curatati
limpiéis [Limpies] ca voi sa curatati

Combinatia a doua vocale slabe, de exemplu: iu, ui, se pronunta ca [iu], [ui], iar accentul cade pe a doua vocala, de exemplu:

viudo [viudo] vaduv
fuíste [fuiste] ai fost

Combinatiile vocale in care accentul grafic este pe o vocala slabe nu formeaza diftongi sau triftongi, de exemplu:

Día [di-a] zi
sentíais [senti-ais] ati simtit
baul [ba-ul] valiza

Diftongi si trifongi

Învățăm limba spaniola de la zero! Diftongi si trifongi


Informatii noi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *